Zoeken


Activiteiten

Verslag van het eerste symposium georganiseerd door het Nederlands Thomas-Gezelschap met als thema: "De actualiteit van het denken van Sint-Thomas van Aquino".

Voor het thema van het eerste symposium was er een grote belangstelling. Ongeveer 40 personen waren naar het Grootseminarie Rolduc gereisd voor een studiedag rond Sint-Thomas.

Na een woord van welkom van de voorzitter, Leo J. Elders, nam Abelardo Lobato OP het woord. Aangezien hij zijn voordracht in het Italiaans hield, voorzag pater Elders in een samenvattende vertaling. Na een kort overzicht over het ontstaan van de SITA, waarvan het Nederlands Thomas-Gezelschap onderdeel is, behandelde hij de kwesties uit de Quaestiones quodlibetales van Thomas waarvoor er geen parallel-tekst is aan te wijzen in het corpus thomisticum. Hierdoor verkregen we een goed inzicht in de wereld van de middeleeuwse universiteit als ook van de actualiteit van enkele van de toen behandelde kwesties.

Vervolgens nam Professor J. Wissink (KTU) het woord. In een bewogen voordracht liet hij zijn op welke wijze kwestie 84, artikel 7 uit de Summa van Thomas vandaag van belang is in ons omgaan met dementerende patiënten. Immers, het vermogen tot symbool-herkenning duidt erop, aldus de spreker, dat een dementerende patiënt zich niet louter in een sluimerende toestand bevindt, maar wel degelijk in staat is tot een vorm van kennis en dus tot het tot stand brengen van een mentale act.

Na de lunch hadden de deelnemers de gelegenheid om de prachtige abdij van Rolduc, welke dit jaar haar 900ste verjaardag viert, te bezichtigen.

De middagsessie werd ingeluid met een voordracht van Professor Leo Elders. Sint-Thomas, voor wie Aristoteles 'de' filosoof was, heeft op indringende wijze de invloed ondergaan van Plato en het neoplatonisme. Leo Elders gaf de resultaten weer van zijn onderzoek naar de 1500 passages waarin Thomas "Plato" of de "platonici" vermeld.

Op inspirerende wijze bepleitte Professor Bonifacio Honings OCD de overeenkomst tussen de katholieke moraal en de moraaltheologie van Sint-Thomas. Opmerkelijk was de nadruk die hij legde op een "moraal van de zaligsprekingen" bij Sint-Thomas.

De slotsessie opende met Dr. David Berger, editor van het thomistisch jaarboek 'Doctor Angelicus' en vice-voorzitter van het Duitse Thomas-Gezelschap. Hij bepleitte, aan de hand van het recente onderzoek hieromtrent, voor de centraliteit en een revalorisatie van de tertia pars van Thomas' Summa waar Christus en de sacramenten behandeld worden.

Tot slot nam Dr. Harm Goris (KTU) het woord.Hij gaf drie voorbeelden van het huidige belang van Thomas' leer over de Drie-ene God. Meer in het bijzonder, pleitte hij voor 1/het belang van de negatieve theologie voor het huidige verstaan van het geloof, 2/ het belang van diens discussie over de Voorzienigheid Gods in relatie met hedendaagse analytische filosofie en met de Islam en 3/ de eenheid van kwesties 3-26 en 27-43 in relatie tot de dialoog met orthodoxe theologie.

Tegen de achtergrond van de prachtige abdij te Rolduc en de warme ontvangst aldaar, gaf dit symposium een uitstekende gelegenheid voor discussies en gesprekken met allen die met het belang van het denken van Sint Thomas van Aquino voor Kerk en samenleving vandaag begaan zijn. Tevens werden verschillende suggesties aangereikt voor onderwerpen die in volgende symposia kunnen behandeld worden.

Bij deze wil ik tot slot alle deelnemers uitdrukkelijk danken voor hun aanwezigheid en hun getoonde interesse voor het werk van Sint-Thomas.

De publicatie van deze lezingen is voorzien voor de nabije toekomst. Het Nederlands Thomas-Gezelschap publiceert op de website tevens interviews met bekende thomisten en bereidt tevens, in samenwerking met de Duitse sectie van de SITA, een lexicon van thomisten voor

Drs. J. Vijgen

Vice-Voorzitter Nederlands Thomas-Gezelschap

immagine_005

 

DUTH-FLEMISH SECTION OF THE SITA:

First conference of the Dutch-Flemish section of the SITA


On September 25, 2004 the newly founded Dutch-Flemish section of the SITA organized its first conference. Some 40 participations from Belgium, the Netherlands, Germany and Italy gathered at the Abbey of Rolduc in order to officially inaugurate the new section of the SITA with a conference on the actuality of the thought of Saint Thomas Aquinas. We were very honored to welcome among our midst the president of the SITA, Prof. Dr. Abelardo Lobato OP.

In his inaugural speech the president of the Dutch-Flemish section, Prof. Dr. Leo J. Elders SVD welcomed the participants at the former Abbey of Rolduc, which this year celebrates its 900th anniversary and now houses the Major Seminary of the Diocese of Roermond. Between 1980 and 1992, several international conferences on the thought of Aquinas were organized at this location, the proceedings of which were published in the much-acclaimed series ‘Studi Tomistici', published by the Vatican Publishing House.

The president of the international section, Prof. Dr. Abelardo Lobato OP, expressed his gratitude to the founders of the new section of the SITA, who, in a close collaboration with the well-known "Thomas-Instituut" in Utrecht (The Netherlands), seek to revive the thought of Aquinas in the Netherlands and the Dutch-speaking part of Belgium (Flanders). After a brief survey of the history of the SITA, Father Lobato inaugurated the series of lectures with a study of the significance of the quaestiones quodlibates of Aquinas. Professor J. Wissink, holder of the chair of pastoral theology at the Catholic Theological University of Utrecht, delivered a moving lecture in which he argued that q. 84, a. 7 of the Summa theologiae provides a much-needed help for interpreting the mental status of dementia patients. For they occasionally seem to be able to perform acts of knowledge when confronted with objects with a symbolic meaning.

The afternoon session opened with a lecture by Prof. Dr. Leo J. Elders. He confronted the current emphasis on the Platonic and Neoplatonic features of Aquinas's thought with his study of the some 1500 passages in which Aquinas mentions Plato or the "Platonici". He concluded that Aquinas had a thorough insight into these authors and was deeply influenced by Neoplatonism, which nevertheless enabled him to develop a highly original metaphysics.
Prof. Dr. Bonifacio Honings OCD, former dean of the faculty of theology at the Lateran University in Rome, demonstrated the substantial identity of Aquinas's moral theology with the moral theology of the Catholic Catechism, stressing the current need for a moral theology of the beatitudes according to the principles of the Doctor Humanitatis.

In the final session of the conference, two young Thomas-scholars turned their attention to the theology of the Doctor Communis. Dr. David Berger, Vice-President of the German section of the SITA and editor of the Thomistic Yearbook ‘Doctor Angelicus', stressed the significance of the Tertia Pars of Aquinas's Summa theologiae in the light of recent research on the structure of the Summa and the existence of Leitmotifs in Aquinas's theology. Dr. Harm Goris of the "Thomas-Instituut" in Utrecht provided three examples of the contemporary relevance Aquinas's doctrine on the Triune God. More specifically, he argued in favor of the importance of 1/ negative theology for the contemporary understanding of our faith, 2/ Aquinas's discussion of God's providence for the dialogue with analytic philosophy as well as with the Islam and 3/ the unity of qq. 3-26 and qq. 27-43 of the Summa for the dialogue with orthodox theology.

The conference provided an excellent occasion for interesting discussions and for exchanging views between all those interested in the thought of Aquinas and this against the background of the beautiful Abbey of Rolduc in which the Dutch-Flemish section received a warm welcome by the rector of the Major Seminary, Msgr. Dr. J. Vries.

The Dutch-Flemish section of the SITA hopes to publish the proceedings of the conference in the Spring of 2005. This volume will be the first of a series of theological and philosophical publications, published by the Dutch-Flemish section.

Its other main activities are a series of interviews with notable Thomists such as R. Cessario OP, G. Perini CM, Lluis Clavell and others and which is currently being published on its website www.thomisme.org. In collaboration with the German section of the SITA, it is also preparing a lexicon of Thomists, which will include some 300 entries. Its publication is foreseen in 2006. More information can be found on its website or on the website of the German section of the SITA.


Drs. Jörgen Vijgen
Vice-President of the Dutch-Flemish section of the SITA.

Free counter and web stats