Zoeken


Vertalingen

Sint-Thomas van Aquino:

Nederlandse vertalingen

 

 

1. Syntheses

 

Scriptum super libros Sententiarum

 

(geen vertalingen)

 

Summa contra Gentiles

 

III, 1-15;17: Rudi Te Velde (red.), Thomas over goed en kwaad, Ambo, Baarn, 1993 (Annalen van het Thijmgenootschap jg. 81, afl. 1)

 

IV, 11: Rudi Te Velde (red.), Vruchtbaar woord. Wijsgerige beschouwingen bij een theologische tekst van Thomas van Aquino, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1990,

 

IV, 54, 56, 57, 58: Over de Menswording en de Sacramenten (pdf)

 

Summa Theologiae

 

Theologische Summa, Geloofsverdediging, Antwerpen, 1927-1943

 

1. Over God in de eenheid van zijn natuur (I, q. 1-26)

2. Over de drievuldigheid (Ia, q. 27-43)

5. Over het heelalbestuur (Ia, q. 103-119)

 

10. Over de wetten (Ia IIae, q. 90-108)

11. Over de genade (Ia IIae, q. 109-114)

12. Over het geloof (IIa IIae, q. 1-16)

 

13. Over de hoop (IIa-IIae, q. 17-22). Over de liefde (IIa-IIae, q. 23-27)

14. Over de verstandigheid (IIa-IIae, q. 47-56)

15. Over de rechtvaardigheid I (IIa-IIae, q. 57-66)

16. Over de godsdienstigheid (IIa-IIae, q. 80-100)

 

 

20. Over de Menswording (IIIa, q. 1-26)

21. Over den verlosser I (IIIa, q. 27-45)

21bis. Over den Verlosser II (IIIa, q. 46-59)

22. Over de sacramenten (IIIa, q. 60-72)

23. Over de Eucharistie (IIIa, q. 73-83)

 

Over God spreken: een tekst van Thomas van Aquino uit de Summa Theologiae (Ia, q.13), vert., ingel. en van aant. voorz. door H. W. M. Rikhof, Meinema, Delft, 1988 (Reeks: Sleutelteksten in godsdienst en theologie, 6)

 

Over de wet,  vert., ingel. en van aantekeningen voorzien door M. A. J. M. Buijsen, Ambo, Baarn, 1996 (Reeks: Ambo-Klassiek). (Ia IIae, q. 90-97)

 

Thomas van Aquino, Mag je een mens doden? Teksten uit de Summa Theologiae over God, geloof en geweld. De Latijnse tekst, ingeleid, vertaald en geannoteerd door Carlo Leget, Meinema (Zoetermeer) 2008 (IIa IIae, q. 10, 11, 40, 64, 124 en 188)

 

Over de betekenis van de kruistekens gedurende de canon (IIIa, q. 83, a. 5) (pdf)

 

Is het geoorloofd te verlangen naar het bisschopsambt? (IIa-IIae, q. 185, a. 1) (pdf)

 

Of de gewaden van de bedienaars op passende wijze ingesteld zijn door de Kerk? (Supp. q. 40, a. 7) (pdf)

 

Zullen de planten en dieren blijven bestaan na de vernieuwing van de wereld na het laatste oordeel? (Supp. q. 91, a. 5) (pdf)

 

 

2. Kwesties

 

Quaestiones disputatae De virtutibus

 

Rudi Te Velde (red.), De deugden van de mens: Thomas van Aquino: De virtutibus in communi, Ambo, Baarn, 1995.(Annalen van het Thijmgenootschap jg. 83, afl. 3)  [Gedeeltelijke vertaling]

 

Quaestiones disputatae De veritate

 

Rudi Te Velde (red.), Thomas van Aquino : over waarheid. Vertaling en essays, Valkhof Pers, Nijmegen, 2006 (Annalen van het Thijmgenootschap 94,3) [Vertaling van q. 1)

 

Quaestiones de quolibet

 

Overzicht van de quodlibetale kwesties met vertaling van de 260 behandelde vragen (pdf)

Quodlibet III, q. 1, a. 1-2: Of God kan bewerkstelligen dat materie zonder vorm bestaat? Of God kan bewerkstelligen dat een eenzelfde lichaam plaatselijk in twee plaatsen tegelijkertijd bestaat? (pdf)

Quodlibet IV, q. 7, a. 2: Kan een man het kruis opnemen indien hij vreest voor de onkuisheid van zijn echtgenote die haar man niet kan volgen? (pdf)

Quodlibet IV, q. 9, a. 3: Of een meester bij het bepalen van een antwoord op theologische vragen meer gebruik moet maken van de rede dan van autoriteiten? (pdf)

Quodlibet V, q. 11, a. 2: Kan men een bisschopsverkiezing weigeren? (pdf)

Quodlibet VIII, q. 4, a. 2: Dient men slechte prelaten te eren? (pdf)

 

 

3. Bijbelcommentaren

 

Super Epistolam ad Hebraeos

 

Proloog (Lat.-Ned., Vert. J. Vijgen) pdf

 

Super II ad Corinthios

 

Proloog (Lat.-Ned., Vert. J. Vijgen) pdf

 

 

4. Aristoteles-commentaren

 

Sententia super Metaphysicam

 

Metaphysica tussen ervaring en transcendentie, ingel. vert. en geannot. door Rudi te Velde , Kok Agora, Kampen, 1994 (Reeks: Agora editie). [Vertaling van het voorwoord]

 

5. Overige commentaren

 

Super Boethium De Trinitate

 

Metaphysica tussen ervaring en transcendentie, ingel. vert. en geannot. door Rudi te Velde , Kok Agora, Kampen, 1994 (Reeks: Agora editie). [Vertaling van q. 5 en q. 6]

 

6. Polemische geschriften

 

 

 

7. Tractaten

 

De ente et essentia

 

Over het zijnde en het wezen, ingel., vert. en geannot. door B. Delfgaauw, Kok Agora, Kampen, 1986 (Reeks: Agora editie).

 

De Regno

 

Over het koningschap, ingel., vert. en geannot. door M. A. J. M. Buijsen, Kok Agora, Kampen, 1997 (Reeks: Agora editie)

 

Compendium theologiae

 

Deel 1, hfdst. 170 (pdf)

8. Brieven en gelegenheidsgeschriften

 

 

De rationibus fidei ad Cantorem Antiochenum

 

Rekenschap van het geloof: antwoord op bezwaren van moslims, joden en oosterse christenen voor de cantor van Antiochie, vert., ingel. en geann. door Henk Schoot, Meinema, Zoetermeer, 2003 (Reeks: Vertalingen van het Thomas-Instituut te Utrecht, 3).

 

De articulis fidei et ecclesiae sacramentis ad archiepiscopum Panormitanum

 

Thomas van Aquino, Preken over de Geloofsbelijdenis – Over de geloofsartikelen en de sacramenten, vertaald door J. Vijgen, E. Luijten, H. Goris, H. Schoot en J. Verburgt, inleiding en annotaties door J. Vijgen, Parthenon, Almere, 2013, 159 p., Isbn 978 90 79578 535

 

Ad Bernardum abbatem casinensem (pdf)

 

 

 

9. Liturgische werken, sermoenen, gebeden

 

 

Collatio in salutionem angelicam - Collatio in orationem dominicam

 

Over het Onzevader en het Weesgegroet, de Latijnse tekst, ingeleid, vert. en gannoteerd door Carlo Leget, Meinema, Zoetermeer, 2000 (Reeks: Vertalingen van het Thomas-Instituut te Utrecht, 2)

 

Collatio in decem precepta

 

Over de Tien Geboden, de Latijnse tekst, ingeleid, vert. En geannoteerd door Carlo Legat, Meinema, Zoetermeer, 1999 (Reeks: Vertalingen van het Thomas-Instituut te Utrecht, 1)

 

Collationes in Symbolum Apostolorum

 

Thomas van Aquino, Preken over de Geloofsbelijdenis – Over de geloofsartikelen en de sacramenten, vertaald door J. Vijgen, E. Luijten, H. Goris, H. Schoot en J. Verburgt, inleiding en annotaties door J. Vijgen, Parthenon, Almere, 2013, 159 p., Isbn 978 90 79578 535

 

Sermones

 

Thomas van Aquino, De academische preken, ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Mark-Robin Hoogland C.P., Parthenon, Almere, 2015, 398 p., Isbn 978 907 9578801

 

Gebeden van St. Thomas van Aquino, Dosfel, Derndermonde, 1933.

 

 

Dr. J. Vijgen - 2016

Free counter and web stats